Napędy i Automatyka

Grupa ta zawiera najnowszej generacji napędy i sterowania elektryczne do rolet, bram, krat i markiz odpowiadające przepisom bezpieczeństwa, zgodnie z normami Unii Europejskiej. Idealny dobór automatyki sterującej, oraz zastosowanie szerokiej gamy czujników (wiatrowe, zmierzchowe, czasowe, itp.), pozwalają na minimalizację czynności związanych z obsługą naszych produktów.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej informacji na temat „io homecontrol”