MB-SR50EI

m_76System słupowo-ryglowej ściany MB-SR50 EI jest idealny do tworzenia lekkich ścian osłonowych i wypełniających przeciwpożarowych posiadających klasę odporności ogniowej EI15, EI30, EI45, EI60 według norm PN-EN 1364-3 i PN-EN 1364-1 oraz przeszklonych przykryć dachowych o klasie odporności REI20 / RE30 według normy PN-EN 1365-2.

W MB-SR50 wykorzystano profile pochodzące z systemu fasadowego MB-SR50. Aby uzyskać lepszą odporność ogniową producent zastosował słupy oraz rygle wyposażone we wkładki ogniochronne. Zbudowane są one z aluminiowego kształtownika w roli wzmocnienia, który jest osłonięty ogniochronnymi płytami. Szyby są osadzone we wrębach ukształtowanych z profili słupów, rygli i listwy dociskowej. W celu uzyskania optymalnego poziomu izolacji termicznej w systemie zastosowano przekładkę z HPVC i profilowane uszczelki EPDM. Boczne powierzchnie izolatora obklejone są taśmą pęczniejącą pod wpływem temperatury.
Listwa dociskowa jest przymocowana do kształtowników przy pomocy wkrętu i stalowej podkładki. Zapewnia to zabezpieczenie przed wypadnięciem szyby z ramy podczas pożaru.

Konstrukcja systemu pozwala na stosowanie połączeń kątowych ±7,5° na stronę oraz budowę fasad odchylonych od pionu o kąt ±15°. Jeżeli chodzi o przeszklenia dachowe bazujące na tym systemie, to mogą mieć pochylenie od 0 do 80°.