MB-78EI DPA automatyczne przeciwpożarowe drzwi przesuwne

m_54System MB-78EI DPA najczęściej wykorzystywany jest do tworzenia przegród przeciwpożarowych wyposażonych w automatycznie przesuwane jedno lub dwuskrzydłowe drzwi posiadających klasę ogniową EI15 lub EI30. Ze względu na to, że wiele elementów składowych takich jak profile z przekładką termiczną pochodzi z systemu MB-78EI oba produkty są ze sobą często zestawiane.

Komory wewnętrzne profili oraz przestrzenie izolacyjne wyposażone są w elementy izolacji ogniowej. Zewnętrzne powierzchnie wzbogacone są o taśmy pęczniejące. W MB-78EIDPA istnieje możliwość zastosowania szprosów naszybowych.

Wielką zaletą tego systemu jest to, że ognioodporność jest zachowana w sytuacji, gdy ogień atakuje zarówno z zewnętrznej i wewnętrznej strony.

W tym produkcie z powodzeniem mogą być wykorzystywane napędy uznanych w branży producentów, które przenoszą duże obciążenia. Można je montować zarówno do ścianki systemowej, jak i bezpośrednio do muru.

Maksymalne rozmiary konstrukcji w świetle przejścia wynoszą:
– wysokość drzwi 1-skrzydłowych i 2-skrzydłowych: do 2450 mm
– szerokość drzwi 1-skrzydłowych: do 1100 mm
– szerokość drzwi 2-skrzydłowych: do 2125 mm