MB-SR50

m_79System ten jest przeznaczony do budowania lekkich ścian osłonowych, dachów, świetlików oraz innych konstrukcji ogólnobudowlanych. Oryginalny kształt rygli i słupów pozwala na tworzenie niezwykle estetycznych fasad zakończonych widocznymi wąskimi liniami. Profile posiadają zaokrąglone zewnętrzne naroża, które dają całej konstrukcji efekt soft-line.

Dzięki zastosowaniu ciągłej przekładki termicznej, która jest wykonana z HPVC i profilowanych uszczelek EPDM zredukowane jest do minimum zjawisko skraplania się na powierzchniach aluminiowych kropel wody.

Warstwowa budowa pasa nadprożowo-podokiennego wykonana z wełny mineralnej i płyty gipsowo-kartonowej zapewniła całemu systemowi klasyfikacje ogniową w zależności od budowy F0,25(EI15)NRO, F0,5(EI45)NRO.

Wykorzystanie profili nakładkowych i indywidualnie ukształtowanej listwy dociskowej jest gwarancją braku ograniczeń w kształtowania bryły całego budynku, a co za tym idzie zbędne stają się kosztowne słupy kątowe.

Dokumentem odniesienia do deklarowania zgodności dla fasad pionowych w systemie MB-SR50 jest Zharmonizowana Norma Europejska „PN-EN 13830 Ściany osłonowe – norma wyrobu”, konstrukcje przeszklonych przykryć dachowych opartych na tym systemie objęte są, natomiast Aprobatą Techniczną ITB nr AT-15-8158/2009.

Na bazie tego systemu konstrukcyjnego można wykonywać konstrukcje antywłamaniowe.