MB-SE75, MB-SE75 HI

m_72Fasady MB-SE75 składają się z segmentów mocowanych bezpośrednio do konstrukcji nośnych całego obiektu. Dzięki zastosowaniu gotowych do połączenia ze sobą elementów system jest bardzo prosty w montażu i co najważniejsze jego rozłożenie nie zabiera dużo czasu.

Produkt spełnia niezwykle restrykcyjne wymagania techniczne. Jest również przyjazny dla oka. Zabudowa zewnętrzna i wewnętrzna składa się z kształtowników o szerokości 75 mm z 9 milimetrową szczeliną dylatacyjną pomiędzy segmentami.

W zależności od stawianych wymagań wytrzymałościowych system składa się z profili o głębokości 85 do 145 mm. Grubość wypełnień fasady MB-SE75 może wynosić od 26 do 42 mm
Produkt charakteryzuje się bardzo dobrą izolacją cieplną budynku, której współczynnik przenikania ciepła Uf dla słupów i rygli w zależności od ich funkcji i budowy mieści się w granicach od 1,56 do 2,83 [W/m2K]

Konstrukcja zapewnia wysoką odporność na infiltrację wody i powietrza, o czym świadczą osiągnięte w badaniach Instytutu Techniki Budowlanej parametry:
– przepuszczalność powietrza: Klasa AE1200 PN-EN 12152:2004
– wodoszczelność: Klasa RE1200 PN-EN 12154:2004
– odporność na obciążenie wiatrem:

użytkowe 2400[Pa] PN-EN13116:2004
bezpieczeństwa 3600[Pa] PN-EN13116:2004
-odporność na uderzenie: Klasa I5/E5 PN-EN14019:2004
Wstępne badanie typu ITT zostało przeprowadzone wg normy wyrobu PN-EN 13830:2005.